Historie / Over ons
Historie van PHV ' De Trouwe Vriend ' Hulshorst ( gemeente Nunspeet )

De vereniging is opgericht op 1 september 1960 op ' t Harde ( gemeente Doornspijk ) door de heren H. Smid uit Doornspijk en H. Roelofs uit ' t Harde. Dezen vormden het eerste bestuur, H. Roelofs als voorzitter en H. Smit secretaris /penningmeester. De dames van de beide mannen hielpen driftig mee voor ontvangst en sponsoring middenstand.
Er werd contact gezocht met de Nederlandse Vereniging van Belgische Herders en de heer de Zeeuw uit Ermelo werd aanbevolen en aangesteld als instructeur.
De heer de Zeeuw ging akkoord en verrichtte zijn werkzaamheden pro - deo en wanneer de club voldoende bij kas zou zitten wilde hij fl. 7.50 ontvangen per training.
Zoals bij veel verenigingen bleef ook onze club de vele ups en downs niet bespaard. In 1961 wordt er een examen werkhond gehouden onder auspiciën van de NVBH.
Door uitbreiding bebouwing 't Harde moet het trainingsterrein worden ingeleverd. Met medewerking van meneer de Jong krijgt de vereniging tijdelijk een lokatie op zijn prachtige landgoed. In 1962 ontstond er een breuk omdat enkele leden niet langer wilden samenwerken met de heer de Zeeuw. Ze eisten de helft van de clubkas ( zijnde fl. 100.- ) De vergadering was hier mordicus tegen en de heren H. Roelofs, W. Wolf en v.d. Knaap bedanken als lid en gaan een eigen vereniging oprichten in Oldebroek.
In 1962 stelt de heer Smit uit Amersfoort ( familie van H. Smit ) een terrein ter beschikking aan de Bovenweg te Doornspijk. Een weiland met een stuk bos er achter. Met man en macht wordt dit door de leden training klaar gemaakt. De eerste demonstratie wordt gegeven bij VVV Doornspijk voor fl. 25 gulden. In september 1962 worden de statuten en huishoudelijk regelement opgemaakt.
Voorzitter Jaap Koops (Elburg), secretaris H. Smid (Doornspijk), penningmeester Mej. H. v. Hulsteijn (Oostendorp), alg. adj. A. Koops (Elburg). Onder dit bestuur werd direct een landelijk examen werkhond NVBH gehouden op 22 september te Elburg. Het hoofdbestuur was onze vereniging zeer erkentelijk voor de organisatie.
In het voorjaar van 1963 kwam een verzoek binnen van honden dresseer vereniging Nunspeet tot samenwerking omdat Nunspeet geen instructeur had.
Dit was akkoord en er werd besloten om, om de week te trainen op 't Harde/Doornspijk en in Nunspeet.
Na een dikke maand bleek dat de meeste leden van Nunspeet gingen bedanken. Vier actieve leden van Nunspeet wilden graag lid worden van De Trouwe Vriend. Dit waren de heren Jan Hofman, Willem Schinkel, Jan van Boven en v.d. Berg.
Na verloop van tijd werd het trainen op 2 terreinen toch wel als bezwaarlijk ervaren.
In het jaar 1967 werd met grote regelmaat getraind op de locatie terrein Huize Hulshorst en dit werd dan ook de vaste locatie. De eerste grote clubwedstrijd werd dan hier ook gehouden op 21 oktober 1967. De eerste vergaderingen werden gehouden bij café De Berk te Hulshorst. Op 29 maart 1968 was er behoorlijke deining in de club. Ter tafel kwam het punt aansluiting bij de KNPV als erkende vereniging. De heer de Zeeuw was naar eigen zeggen schandalig behandeld door het afdelingsbestuur en ging absoluut bedanken als instructeur en erelid van de vereniging.
Hierop werd besloten om de erkenning niet aan te vragen. Wel zijn diverse leden lid van de Diensthond en de KNPV en kunnen dus daar hun honden ter keuring brengen. Dit wordt dan ook gedaan en tevens worden in een wijde regio Gelderland, Overijssel en Utrecht demonstraties gegeven. Op de vergadering van 21 maart 1969 werd besloten tot aanvraag/aansluiting bij de KNPV. Helaas bedankt de heer de Zeeuw hierdoor als instructeur van de vereniging. Met deze aanvraag was 2 maanden later (juni) de erkenning een feit. Op 18 juli 1969 wordt door de verenigingen Harderwijk, Ermelo en Hulshorst medewerking / demonstraties verzorgt t.b.v. de oprichting dierentehuis De Ark te Harderwijk.
De leden van de vereniging hebben door de jaren heen vele certificaten behaald met hun honden.
Tot heden 2017 zijn er ongeveer 80 certificaten (lof)  KNPV politiehond 1, 2, objectbewakingshond en speurhond behaald. Selecties afdelingskampioenschappen, deelname Nederlandse Kampioenschappen. En certificaten Bond van de diensthond. Al deze certificaten werden behaald met stamboomhonden. De Belgische herder in al z'n variëteiten, Duitse herder, Bouvier, Riesen Schnautzer, Dobermann Pincher, Boxer, Airedale Terriër, en alle onderlinge kruisingen van deze rassen.
Ook heeft de vereniging een tiental gediplomeerde pakwerkers en keurmeesters afgeleverd aan de KNPV vereniging. De ontwikkeling door kennis en ervaring opgebouwd in de vele jaren heeft er toe geleid dat een instructeur als leider, niet langer wenselijk is in een politiehonden vereniging.
Vele successen zijn behaald en als je de volledige geschiedenis van de vereniging er op na leest waren er ook vele roerige perioden. Maar ondanks alles en dankzij de inzet van bezielende leden is de vereniging PHV De Trouwe Vriend nog steeds anno 2017 een actieve en succesvolle politiehonden vereniging. Tijden veranderen en leden komen en gaan, maar de politiehond is in onze mensen maatschappij een niet meer weg te denken middel /wapen om te gebruiken voor orde en rust.
Wij gedenken en bedanken de oprichters van onze vereniging, de heren Henk Smit en Jaap Koops, Jan Hofman, Willem Schinkel, Jan van Boven en v.d. Berg voor hun pionierswerk wat ze hebben verricht. Ook zij hebben nooit kunnen vermoeden dat politiehonden vereniging De Trouwe Vriend te Hulshorst (gemeente Nunspeet) nu nog steeds bestaat.
Aan ons de taak om onze politiehonden vereniging in stand te houden en te zorgen voor nog jaren trainingsplezier en KNPV certificaten.

​.