Ereleden

  1. Jan Hofman
    Erelid PHV De Trouwe Vriend 2018

Donateurs

  1. Alex Oldenburg
    Donateur PHV De Trouwe Vriend
  2. Willem Mol
    Donateur PHV De Trouwe Vriend

In memoriam

Gert Vlijm
21 jaar lid
​PHV De Trouwe Vriend
overleden november 1989

Roelof Vis
19 jaar lid
PHV De Trouwe Vriend
overleden september 1993